Architektenburo ir. Jan Rooze
Hemelberg 35 | 5721 CP Asten
e: info@architektenburo-rooze.nl
t: 0493 691565

Bureau

Sterrenhemel_02_133Mijn naam is Jan Rooze. Ik ben in 1978 afgestudeerd als architect aan de TH Eindhoven (tegenwoordig: TU/e). Vanaf 1980 werk ik als architect en in 1988 ben ik gestart als zelfstandig architect. Een uitgebreide beschrijving van mijn carrière is te vinden op LinkedIn.

Architektenburo ir. Jan Rooze is vooral actief in de directe omgeving van Asten. Het is een all-round bureau dat graag vanaf het begin (bij een haalbaarheidsonderzoek) tot het eind (de oplevering van een bouwwerk) bij planontwikkeling en -realisatie betrokken wil zijn (zie expertises). Ik hou van de afwisseling in mijn werk en zet me voor 100% in voor de belangen van mijn klanten. Mijn klanten staan centraal in het proces en hebben een beslissende stem als keuzes gemaakt moeten worden. Veel tevreden klanten nemen later nog eens contact met mij op als er plannen zijn om hun woning of bedrijf verder aan te passen of te vergroten. Ik werk als eenmansbedrijf vaak zelfstandig, maar ook met externe partners en partijen. Sinds 1998 zijn ook projecten gerealiseerd in verschillende samenwerkingsverbanden met plaatselijke collega’s.

Door de kleine omvang van het architectenbureau ben ik in staat snel te reageren op vragen van mijn opdrachtgevers. Ik zoek naar oplossingen op maat voor mijn klanten, daarbij rekening houdend met het programma van eisen, de locatie, de (on)mogelijkheden met betrekking tot de bouwregelgeving en het budget. Ik streef altijd naar een duurzame uitwerking en detaillering van de projecten.

De eerste ontwerpschetsen worden nog vaak aan de tekentafel gemaakt, al snel daarna worden gegevens digitaal verwerkt in het tekenprogramma AutoCAD LT. Ook maquettes worden meestal digitaal gemaakt met het programma SketchUp. Vakkennis wordt bijgehouden met cursussen en workshops, voornamelijk op het gebied van de bouwregelgeving, duurzaamheid en energiezuinigheid.

Architektenburo ir. Jan Rooze is ingeschreven in het Architectenregister (zie brancheorganisatie).

Ik woon met mijn echtgenote in een zelf ontworpen huis met kantoor te Asten. Naast mijn werk als architect vervul ik sinds 2005 een bestuursfunctie bij Stichting Tenniscomplex Asten met als belangrijkste taak het beheer en onderhoud van de gebouwen van het tenniscomplex.