Architektenburo ir. Jan Rooze
Hemelberg 35 | 5721 CP Asten
e: info@architektenburo-rooze.nl
t: 0493 691565

Brancheorganisatie

Architect ir. Jan Rooze is ingeschreven in het Architectenregister onder registratienummer 1.881230.006.

Ingeschreven bij het Architectenregister zijn verplicht minimaal zestien uur per jaar te besteden aan ‘permanente beroepsontwikkeling’, bijvoorbeeld door cursussen te volgen op het gebied van de regelmatig veranderende bouwregelgeving, en over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid van gebouwen.

Opdrachtgevers kunnen er dus op vertrouwen dat Architektenburo ir. Jan Rooze gekwalificeerd is én blijft voor de actuele bouwopgave.

Architectenregister

Alleen in het Architectenregister ingeschreven architecten mogen de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect voeren. Ingeschrevenen zijn door Bureau Architectenregister getoetst op hun (opleiding-)kwalificaties. Inschrijving in het register geeft opdrachtgevers houvast over de te verwachten competenties.