Architektenburo ir. Jan Rooze
Hemelberg 35 | 5721 CP Asten
e: info@architektenburo-rooze.nl
t: 0493 691565
Lees meer 

Van klooster naar gemeenschapshuis

Vanaf halverwege 2016 is ons architectenbureau bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouwing en functieverandering van het R. K. Klooster Priesters van het Heilig Hart aan de Wilhelminastraat, tot een nieuw gemeenschapshuis voor Asten (ter vervanging van de huidige gemeenschapshuizen De Klepel en De Beiaard).

Opdrachtgevers zijn Stichting Gemeenschapshuis Asten en Stichting Beheer de Beiaard.

In de voorlopige plannen voor het nieuwe gemeenschapshuis zijn ondermeer opgenomen: een grote zaal, een glasoverkapte foyer, de bibliotheek, een bankfiliaal,  kantoren en cursusruimtes (onder meer voor ONIS, Steunpunt Guido, de Katholieke Bond van Ouderen, SeniorCompAS). Verder zijn er zalen en kantoren beschikbaar voor de Astense verenigingen die nu gebruik maken van De Klepel en De Beiaard. Van de bestaande en nieuwe bouwmassa is een 3D-model gemaakt.

Naar verwachting wordt in de 2e helft van 2017 duidelijk of de plannen haalbaar c.q. duurzaam te financieren zijn.