Architektenburo ir. Jan Rooze
Hemelberg 35 | 5721 CP Asten
e: info@architektenburo-rooze.nl
t: 0493 691565
Lees meer 

Wet Kwaliteitsborging voor de Bouwpraktijk

Naar verwachting wordt begin 2018 nieuwe wetgeving met betrekking tot het toetsen en controleren van een aanvraag omgevingsvergunning van kracht.

(Private) Kwaliteitsborging wordt een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat een te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Het kwaliteitsniveau is gerelateerd aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit.

Dit betekent een andere rol voor het bouw- en woningtoezicht van gemeentes.

Projecten worden – na het ingaan van de nieuwe wetgeving – vooraf getoetst door een onafhankelijke ‘private kwaliteitsborger’, die ook de uitvoering moet controleren en bij oplevering een verklaring moet afgeven dat het bouwwerk aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit voldoet. Deze verklaring moet samen met een door de bouwer samen te stellen ‘opleverdossier’ (as built) voorafgaand aan ingebruikname van het bouwwerk door de opdrachtgever worden ingediend bij de betreffende gemeente.

De wetgeving is voorlopig alleen van toepassing op ‘Gevolgklasse 1’, met daarin grondgebonden woningbouwprojecten en kleine bedrijfshallen. Voor overige bouwprojecten en voor werkzaamheden aan gemeentelijke -, provinciale- en rijksmonumenten worden aanvraag en uitvoering wel gecontroleerd door de gemeente.